Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Modulacja, kodowanie i transmisja w systemach telekomunikacyjnych

Wojciech Lipiński, Sebastian Majsner, Paweł Mazurek

21.00 zł


Komputerowo wspomagana analiza i projektowanie urządzeń i układów elektromagnetycznych

Stanisław Gratkowski, Ryszard Pałka

15.75 zł


Wstęp do projektowania sieci optotelekomunikacyjnych

Jerzy Gajda, Michał Jasiński

15.75 zł


Mechatronika

Anatolij Afonin, Piotr Szymczak

21.00 zł


Deterministyczna identyfikacja i jej wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury

Stanisław Skoczowski

21.00 zł


Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach (PNPS 569)

Roman Kaszyński

9.66 zł


Binary polyelectrolyte microcapsules based on natural polysaccarides (PNPS 566)

Artur Bartkowiak

6.83 zł


Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji PNPS 559

Andrzej Aniszewski

5.99 zł


Materiały do ćwiczeń z ochrony i rekultywacji gleb

Adam Koćmit, Marek Podlasiński

3.15 zł


Przykłady rozwiązywania zadań z geometrii wykreślnej Tekst + album rysunków Część I

Mieczysław Majewski

36.75 zł


Poradnik dyplomanta

Jerzy Honczarenko, Małgorzata Zygmunt

5.25 zł


Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji ekologicznych w projektowaniu technologicznym (PNPS 550)

Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko

21.00 zł


Badania i rozwój konstrukcji silnika Stirlinga (PNPS 546)

Stefan Żmudzki

15.75 zł


Inżynieria baz danych (PNPS 557)

Bożena Śmiałkowska

12.08 zł


Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturalne i środowisko pracy

Michał Zeńczak

13.65 zł


Wybrane zagadnienia teorii sygnałów

Jan Purczyński

10.50 zł