Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Modelowanie molekularne. projektowanie materiałów metodami mechaniki kwantowej

Anna Biedunkiewicz, Marta Krawczyk, Urszula Gabriel-Półrolniczak

30.00 zł

spis treści


Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych

Katarzyna Żelazny

30.00 zł

spis treści


Sztuczna inteligencja w badaniach nieniszczących

Piotr Baniukiewicz

30.00 zł

spis treści


Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt

Alicja Dratwa-Chałupnik

18.00 zł

spis treści


Przebieg wczesnej ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach o zróżnicowanym zasoleniu

Małgorzata Bonisławska

21.00 zł

spis treści


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych w bezinwazyjnej diagnostyce transformatorów energetycznych

Eugeniusz Kornatowski

35.00 zł

spis treści


Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej od XIX do początków XXI wieku

Michał Kupiec

39.00 zł

spis treści


Chemia i preparatyka barwników organicznych Skrypt dla studentów kierunku technologia chemiczna

Halina Kwiecień

25.00 zł

spis treści


Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczania

Paweł Mieczkowski

40.00 zł

spis treści


Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza europejskiego (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)

Adam Tański

22.00 zł

spis treści


Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum

Agata Markowska-Szczupak

35.00 zł

spis treści


Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną

Sławomir Lisiecki

23.00 zł

spis treści


Rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu w regulacji predykcyjnej

Stefan Domek

35.00 zł


Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przyżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia

Anita Kołodziej-Skalska

12.00 zł

spis treści


Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

Robert Z. Iwański

30.00 zł

spis treści


Zastosowanie systemów informacji geograficznej w analizie i kształtowaniu środowiska. Ćwiczenia

Paweł Pieńkowski, Michał Kupiec

17.85 zł

spis treści