Katalog

Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Dziedzina

Typ

Wydział

Rok wydania

od do
Modern methods for selected electromagnetic field problems

Marek Ziółkowski

50.00 zł

spis treści


Modelowanie molekularne. projektowanie materiałów metodami mechaniki kwantowej

Anna Biedunkiewicz, Marta Krawczyk, Urszula Gabriel-Półrolniczak

30.00 zł

spis treści


Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych

Katarzyna Żelazny

30.00 zł

spis treści


Sztuczna inteligencja w badaniach nieniszczących

Piotr Baniukiewicz

30.00 zł

spis treści


Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt

Alicja Dratwa-Chałupnik

18.00 zł

spis treści


Przebieg wczesnej ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach o zróżnicowanym zasoleniu

Małgorzata Bonisławska

21.00 zł

spis treści


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych w bezinwazyjnej diagnostyce transformatorów energetycznych

Eugeniusz Kornatowski

35.00 zł

spis treści


Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej od XIX do początków XXI wieku

Michał Kupiec

39.00 zł

spis treści


Chemia i preparatyka barwników organicznych Skrypt dla studentów kierunku technologia chemiczna

Halina Kwiecień

25.00 zł

spis treści


Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczania

Paweł Mieczkowski

40.00 zł

spis treści


Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza europejskiego (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)

Adam Tański

22.00 zł

spis treści


Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum

Agata Markowska-Szczupak

35.00 zł

spis treści


Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną

Sławomir Lisiecki

23.00 zł

spis treści


Rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu w regulacji predykcyjnej

Stefan Domek

35.00 zł


Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przyżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia

Anita Kołodziej-Skalska

12.00 zł

spis treści


Możliwości wykorzystania wybranych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego jako czynnika poprawiającego przydatność technologiczną i żywieniową pieczywa pszenżytniego

Robert Z. Iwański

30.00 zł

spis treści