Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę

Magdalena Błaszak

20.00 zł

spis treści


Wpływ suszu krewetkowego i chitozanu oraz metod uprawy na wzrost, rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw potomnych frezji (Freesia Eckl. ex Klatt)

Piotr Żurawik

25.00 zł

spis treści


Ocena morfologiczna i skład chemiczny pelargonii rabatowej (Pelargonium x hortorum L.H. Bailey) uprawianej w podłożach zawierających komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego

Agnieszka Zawadzińska

25.00 zł

spis treści


Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M = Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla

Rafał Wróbel

40.00 zł

spis treści


Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów chronionych zachodniego Pomorza. Studium faunistyczno-ekologiczne

Maria Wolender

25.00 zł

spis treści


Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków

Agata Witczak

25.00 zł

spis treści


Bezstratna kompresja obrazów cyfrowychz wykorzystaniem mieszania predykcyjnego

Grzegorz Ulacha

26.00 zł

spis treści


Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

Marek Podlasiński

50.00 zł


Wybrane parametry farmakokinetyczne paracetamolu podanego per os koźlętom i jagniętom we wczesnym okresie postnatalnym

Zbigniew Muszczyński

20.00 zł

spis treści


Wpływ preparatów zawierających substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- i halofitów w warunkach stresu solnego

Małgorzata Mikiciuk

20.00 zł

spis treści


Dywergencja czy konwergencja. Studium duoregionu Pomorze

Grażyna Karmowska

28.00 zł

spis treści


Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

26.25 zł

spis treści


Hydrochemia

Marzena Gibczyńska

25.00 zł

spis treści


Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt - II wydanie

Praca zbiorowa pod redakcją Mariola Friedrich

13.65 zł

spis treści


Fizjologia żywienia człowieka - II wydanie

Praca zbiorowa pod redakcją Mariola Friedrich

18.00 zł

spis treści


Skład chemiczny i wartość odżywcza białka różnych form owsa, ze szczególnym uwzględnieniem form krótkosłomych z wprowadzonym genem karłowatości Dw6

Wioletta Biel

18.00 zł

spis treści