Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy

Maciej Lisowski

26.25 zł


Ekstrakcja drobno- i gruboziarnistej równoległości w pętlach programowych

Włodzimierz Bielecki, Marek Pałkowski

21.00 zł


Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

Alexandr Tariov

36.75 zł


Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości

Marcin Ziółkowski

31.50 zł


Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych

Jacek Piskorowski

21.00 zł


Zastosowania notacji operatorowej i uproszczonych metod częstotliwościowych do niestacjonarnych układów dyskretnych w zagadnieniach analizy systemów i sterowania

Przemysław Orłowski

23.10 zł


Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Irena Łącka

33.60 zł


Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego

Marcin Bartkowiak, Eugeniusz Milchert, Grzegorz Lewandowski

18.90 zł


Analiza teoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej

Rafał Rakoczy

25.20 zł


Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry

Jacek Kurnatowski

25.20 zł


Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich

Hanna Siwek

14.70 zł


Ocena reakcji wybranych linii wsobnych żyta na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi

Beata Smolik

24.15 zł


Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem

Małgorzata Jakubowska

15.75 zł


Wpływ profilu histochemicznego i grubości włókien wybranych mięśni u bydła na ich jakość kulinarną i przydatność do produkcji wyrobów masowych

Małgorzata Sobczak

18.90 zł


Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

Artur Ciemniak

21.00 zł


Rożnorodność społeczności drożdży w estuarium Odry i ich wpływ na rozwój ichtiofauny

Elżbieta Bogusławska-Wąs

25.20 zł