Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Umiejętności kierownicze

Janusz Radomski

40.95 zł


Poszukiwanie związków pomiędzy wybranymi genami nieswoistej odpowiedzi immunologicznej a liczbą komórek somatycznych i zawartością niektórych składników w mleku krów

Katarzyna Wojdak-Maksymiec

15.75 zł


Ocena przydatności do rozpłodu młodych knurów linii 990 odchowywanych w miotach standaryzowanych uwzględniająca polimorfizm wybranych genów

Arkadiusz Pietruszka

15.75 zł


Udział enzymu konwertującego w regulacji czynności nerek noworodków cieląt

Małgorzata Ożgo

15.75 zł


Zmienność sekwencji nukleotydowej genów dehydrogenazy mleczanowej A i B u gołębi

Andrzej Dybus

21.00 zł


Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych biopierwiastków w surowicy

Angelika Cieśla

10.50 zł


Przewodzenie ciepła. Model hiperboliczny i relaksacyjny

Leszek Mainowski

15.75 zł


Chrzęstniki Chondrichthyes 
Charakterystyka, nazewnictwo naukowe i wielojęzyczne
Cartilaginous fishes
Scientific and multilinual nomenclature

Beata Więcaszek, Artur Antoszek, Stanisław Krzykawski, Sławomir Keszka

17.85 zł


Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju

Wojciech Brocki

26.25 zł


Wybrane aspekty przetwórcze i eksploatacyjne wieloskładnikowych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych

Zenon Tartakowski

26.25 zł


Trwałość eksploatacyjna rur katalitycznych reformerów amoniaku

Walenty Jasiński

31.50 zł


Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji

Andrzej Jardzioch

21.00 zł


Aspekty wytwarzania nanomateriałów ceramicznych typu TiC/C, TiC, TiC-SiC-C oraz Ti(C,N)-Si(C,N)-Si 3N4 metodą zol-żel

Anna Biedunkiewicz

42.00 zł


Elementy teorii systemów w zadaniach

Larisa Dobryakova, Małgorzata Pelczar

10.50 zł


Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa

Bożena Śmiałkowska

21.00 zł


Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Praca zbiorowa pod redakcją Elżbieta Skórska

15.75 zł