O Wydawnictwie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZUT nr 82 Wydawnictwo Uczelniane czynne jest w normalnych godzinach od 7.00 do 15.00. 

 

Szanowni Państwo

Otrzymujemy od Państwa sygnały, że jest kłopot z założeniem konta w sklepie internetowym. W takiej sytuacji zamówienia możemy składać mailowo, korzystając z formularza zamówień na stronie: 

https://wydawnictwo.zut.edu.pl/menu-gorne-poziome/zamowienia.html

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z pracownikiem w Wydawnictwie, jednakże z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Rektora ZUT w Zarządzeniu nr 82/2020. Na spotkanie można umówić się telefonicznie:

sekretariat: 91 449–47–60
kierownik:  91 449–47–60
– redaktorzy: 91 449–40–97
zamawianie książek i sprzedaż: 91 449–40–90.

Sprzedaż książek: Chcielibyśmy poinformować, że w przypadku problemów z założeniem konta w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, jest możliwość zamawiania książek w zakładce ZAMÓWIENIA na zasadach, które weszły w życie od lipca 2019 r. Zamów książkę.

 

Wydawnictwo Uczelniane powstało w wyniku połączenia Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej i Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Szczecińskiej. Działalność wydawnicza prowadzona jest w zakresie publikowania oryginalnych prac naukowych, skryptów i pomocy dydaktycznych, materiałów konferencyjnych, czasopism naukowych i innych wydawnictw zgodnie z potrzebami uczelni. W ramach prac naukowych Wydawnictwo publikuje pozycje zapewniające rozwój naukowy szkoły (rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie itp.). Druga grupa wydawnictw to skrypty do wykładów i materiały pomocnicze do wszelkiego rodzaju ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

Wśród czasopism naukowych ukazują się:

Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica, Przestrzeń i Forma, Polish Journal of Chemical Technology.

Wydajemy również kwartalnik Forum Uczelniane, w którym zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące życia uczelni.

Wydawnictwa naszej oficyny można przeglądać w KATALOGU wydawnictw.

Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie korzysta z pierwszeństwa publikowania prac naukowych i dydaktycznych napisanych przez pracowników uczelni w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa podejmuje Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.