O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uczelniane powstało w wyniku połączenia Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej i Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Szczecińskiej. Działalność wydawnicza prowadzona jest w zakresie publikowania oryginalnych prac naukowych, skryptów i pomocy dydaktycznych, materiałów konferencyjnych, czasopism naukowych i innych wydawnictw zgodnie z potrzebami uczelni. W ramach prac naukowych Wydawnictwo publikuje pozycje zapewniające rozwój naukowy szkoły (rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie itp.).
Druga grupa wydawnictw to skrypty do wykładów i materiały pomocnicze do wszelkiego rodzaju ćwiczeń audytoryjnych, projektowych
i laboratoryjnych.

Wśród czasopism naukowych ukazują się:

  • Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica,
  • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica,
  • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica,
  • Polish Journal of Chemical Technology,
  • Przestrzeń i Forma.

Wydajemy również kwartalnik, Forum Uczelniane, w którym zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące życia uczelni.

Wydawnictwa naszej oficyny można przeglądać w KATALOGU wydawnictw.

Zamówienia realizujemy w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie korzysta z pierwszeństwa publikowania prac naukowych i dydaktycznych napisanych przez pracowników uczelni w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa podejmuje Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.