O Wydawnictwie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Wydawnictwo czynne jest w godzinach od 8.00 do 11.00. 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020, od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania pracownicy Wydawnictwa Uczelniane ZUT będą pracować wg następującego harmonogramu: 

 

Szanowni Państwo

Redaktorzy Wydawnictwa pracują zdalnie codziennie w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30: 


Wojciech Markowski – wojciech.markowski@zut.edu.pl
Alicja Berner – alicja.berner@zut.edu.pl


Dyżury w Wydawnictwie w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8:00 – 11:00 pełnić będą zamiennie pracownicy:

Anna Dąbkowska – anna.dabkowska@zut.edu.pl
Elżbieta Sypniewska – elzbieta.sypniewska@zut.edu.pl
Paweł Majewski – pawel.majewski@zut.edu.pl
Monika Jagielska – monika.jagielska@zut.edu.pl


•    W pozostałe dni i godziny zdalnie w normalnych godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30.

•    W wyjątkowych przypadkach – dyżur będzie pełnił pracownik działu w określonym dniu i godzinach – po uprzednim umówieniu się drogą elektroniczną wydawnictwo@zut.edu.pl lub telefoniczny:

sekretariat: 91 449-47-90
kierownik:  91 449-47-60
zamawianie książek i sprzedaż: 91 449-40-90.

Chcielibyśmy poinformować, że w przypadku niemożliwości założenia konta w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, jest możliwość zamawiania książek w zakładce ZAMÓWIENIA na zasadach, które weszły w życie od lipca 2019 r.  Zamów książkę.

 

Wydawnictwo Uczelniane powstało w wyniku połączenia Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej i Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Szczecińskiej. Działalność wydawnicza prowadzona jest w zakresie publikowania oryginalnych prac naukowych, skryptów i pomocy dydaktycznych, materiałów konferencyjnych, czasopism naukowych i innych wydawnictw zgodnie z potrzebami uczelni. W ramach prac naukowych Wydawnictwo publikuje pozycje zapewniające rozwój naukowy szkoły (rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie itp.). Druga grupa wydawnictw to skrypty do wykładów i materiały pomocnicze do wszelkiego rodzaju ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

Wśród czasopism naukowych ukazują się:

Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica, Przestrzeń i Forma, Polish Journal of Chemical Technology.

Wydajemy również kwartalnik Forum Uczelniane, w którym zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące życia uczelni.

Wydawnictwa naszej oficyny można przeglądać w KATALOGU wydawnictw.

Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie korzysta z pierwszeństwa publikowania prac naukowych i dydaktycznych napisanych przez pracowników uczelni w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa podejmuje Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.