RODO

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uczelnianego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów, recenzentów i innych uczestników procesu wydawniczego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie al. Piastów 17, tel. 91 449 4015, e-mail rektor@zut.edu.pl
 2. Inspektorem ochrony danych w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest 
  • pisemnie: na adres 70-311 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl,
  • telefonicznie 91 449 4924. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego. 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. 
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.