Forum Uczelniane

Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ukazuje się od 2009 roku.
Przed połączeniem Akademia Rolnicza w Szczecinie i Politechnika Szczecińska wydawały własne czasopisma: Agrarius i Inżynier.
Kwartalnik Forum Uczelniane zamieszcza informacje o wydarzeniach z życia uczelni, pracownikach naukowych i studentach, konferencjach, imprezach kulturalnych i sportowych.

Aktualne wydanie 2023 rok